Πελέκης – Δικηγορική Εταιρεία
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Η επαγγελματική μας κουλτούρα στοχεύει στην κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των στρατηγικών στόχων των πελατών μας. Παρέχουμε συμβουλές σε νομική και επιχειρηματική βάση. Βελτιώνουμε την αξία μας για τον πελάτη, ενώ προσθέτουμε αξία στην επιχείρησή του.

Εξειδίκευση, ανταπόκριση, πρόβλεψη και ακεραιότητα αποτελούν τα κλειδιά για την παροχή στους πελάτες μας, με τους οποίους αναπτύσσουμε διαρκείς σχέσεις, νομικής υποστήριξης.

Συγκροτούμε μία αποτελεσματική δικαστηριακή ομάδα που προσεγγίζει με αντίληψη, ευελιξία και πλήρη κατάρτιση κάθε θέμα, από τα συνήθη έως τα πλέον πολύπλοκα, ώστε να εξασφαλίζουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Είμαστε ευαίσθητοι σε θέματα επαγγελματικής και επιχειρηματικής ηθικής, όπως, επίσης, και σε θέματα συναδελφικότητας και δεοντολογίας.

ΙΔΡΥΣΗ

Ο Διονύσιος Πελέκης ίδρυσε το δικηγορικό του γραφείο στην Αθήνα το 1963. Έκτοτε, το γραφείο αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε στην «ΠΕΛΕΚΗΣ Δικηγορική Εταιρεία».

Το ευέλικτο σχήμα μας μας επιτρέπει να παρέχουμε πλήρεις νομικές υπηρεσίες και συμβουλές σε επιχειρήσεις και σε φυσικά πρόσωπα, που επωφελούνται από το εύρος της νομικής μας εξειδίκευσης, η οποία καλύπτει όλους τους κύριους τομείς του δικαίου.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μας είναι ότι παρέχουμε τόσο συμβουλευτικές όσο και δικαστηριακές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη μαχητικότητα και αποτελεσματικότητα. Η συνδυασμένη αυτή πρακτική μάς επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε εγκαίρως για πιθανές μελλοντικές αντιδικίες, αλλά και να αποφεύγουμε τις άσκοπες δικαστηριακές εμπλοκές.

Με γραφείο στην Αθήνα και στενούς δεσμούς με δικηγορικά γραφεία στις περισσότερες Ελληνικές πόλεις και στα σημαντικά ευρωπαϊκά κέντρα, την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας την τοπική εξειδίκευση σε παγκόσμιο πλαίσιο.