Πελέκης – Δικηγορική Εταιρεία
H εταιρεία μας

Επί σειρά 65 και πλέον ετών παρέχουμε νομικές υπηρεσίες και συμβουλές, βασιζόμενοι στην μακροχρόνια εμπειρία μας και την συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των συνεργατών μας. Έχουμε πάντοτε ως γνώμονα τις βασικές μας αξίες: την αφοσίωση και την δέσμευση μας απέναντι στον πελάτη μας. Λόγω της δέσμευσης μας στην αριστεία, την αποδοτικότητα και την επιμέλεια, απολαμβάνουμε μακροχρόνιες σχέσεις τους πελάτες μας, οι οποίο είναι τόσο επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες και θεσμικοί φορείς όσο και ιδιώτες.

Στηρίζουμε σε κάθε βήμα την ανάπτυξη των πελατών μας καθώς και την αντιμετώπιση κάθε πιθανής κρίσης, αξιοποιώντας την γνώση και την εμπειρία μας σε πολύπλοκα και εξειδικευμένα νομικά ζητήματα και αξιολογώντας κάθε επιμέρους υπόθεση τόσο από νομική σκοπιά όσο και λογιστική – φορολογική. Προσφέρουμε νομικές συμβουλές σε επιχειρήσεις – πελάτες μας για την αντιμετώπιση θεμάτων της λειτουργίας τους σε καθημερινή βάση, προσθέτοντας αξία στην επιχείρηση του πελάτη. Τέλος συγκροτούμε μια αποτελεσματική ομάδα που προσεγγίζει με αντίληψη, ευελιξία και πλήρη κατάρτιση κάθε θέμα από τα συνήθη έως τα πλέον πολύπλοκα, ώστε να εξασφαλίζουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Είμαστε ευαίσθητοι σε θέματα επαγγελματικής ηθικής, όπως επίσης και σε θέματα συναδελφικότητας και δεοντολογίας.

Ίδρυση

Ο Διονύσιος Πελέκης ίδρυση το δικηγορική του γραφείο στην Αθήνα το 1963. Έκτοτε, το γραφείο αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε στην «ΠΕΛΕΚΗΣ Δικηγορική Εταιρεία»

Το ευέλικτο σχήμα μας μας επιτρέπει να παρέχουμε πλήρεις νομικές υπηρεσίες και συμβουλές σε επιχειρήσεις και σε φυσικά πρόσωπα, που επωφελούνται από το εύρος της νομικής μας εξειδίκευσης, η οποία καλύπτει όλους τους κύριους τομείς του δικαίου.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μας είναι ότι παρέχουμε τόσο συμβουλευτικές όσο και δικαστηριακές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη μαχητικότητα και αποτελεσματικότητα. Η συνδυασμένη αυτή πρακτική μας επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε εγκαίρως για πιθανές μελλοντικές αντιδικίες, αλλά και να αποφεύγουμε τις άσκοπες δικαστηριακές εμπλοκές.

Με γραφείο στην Αθήνα και στενούς δεσμούς με δικηγορικά γραφεία στις περισσότερες Ελληνικές πόλεις και στα σημαντικά ευρωπαϊκά κέντρα, την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείας είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας την τοπική εξειδίκευση σε παγκόσμιο πλαίσιο.