Ακίνητα – Πολεοδομικό δίκαιο
8. Φορολογικό δίκαιο
2. Αεροπορικό δίκαιο

Προετοιμάζουμε, συντάσσουμε και εκτελούμε συμβόλαια για κάθε είδους δικαιώματα επί ακινήτων. Ελέγχουμε εξονυχιστικά την νομιμότητα των τίτλων. Παρέχουμε συμβουλές σε θέματα που προκύπτουν από την απόκτηση τέτοιων δικαιωμάτων. Συμβουλεύουμε επί όλων των ειδών εξασφαλίσεων. Γνωρίζουμε σε βάθος το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας και αγοράς ακινήτων, προσφέροντας πολύτιμη συνδρομή στους υποψήφιους επενδυτές. Μελετούμε τις δυνατότητες αξιοποιήσεως των ακινήτων και τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την πολεοδομική και περιβαλλοντική νομοθεσία. Η ομάδα μας συμπληρώνεται από υπηρεσίες συμβολαιογράφου.