Δίκαιο καταναλωτή
8. Δίκαιο ανταγωνισμού
1. Φορολογικό δίκαιο

Προσφέρουμε πολύτιμες συμβουλές αλλά και δικαστηριακή εκπροσώπηση σε ομαδικές και ατομικές αγωγές για ελαττωματικά προϊόντα, παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση, αθέμιτες και παράνομες συναλλακτικές πρακτικές, τραπεζικές συναλλαγές, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, χρονομεριστικές μισθώσεις και ινστιτούτα αδυνατίσματος, έχοντας μέχρι σήμερα εξαιρετικά αποτελέσματα.