Εμπορικό δίκαιο
4. Δικαστική πρακτική
6. Επενδύσεις

Συστήνουμε κάθε τύπο επιχείρησης, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, παρέχοντας πλήρεις συμβουλές και υποστήριξη σε όλα τα νομικά θέματα της λειτουργίας μίας επιχείρησης, περιλαμβανομένων φορολογικών και εργασιακών θεμάτων. Συντάσσουμε κάθε είδους συμβάσεις και παρέχουμε συμβουλές σε θέματα δικαίου συγχωνεύσεων, εξαγορών και πτωχεύσεων και σχετικών διαδικασιών. Ξεκινούμε και ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες. Έχουμε χειριστεί με ιδιαίτερη επιτυχία υποθέσεις αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων.