Εμπορικό δίκαιο
4. Επενδύσεις
6. Δικαστηριακή εκπροσώπηση υποθέσεων αστικού και ποινικού δικαίου

Συστήνουμε κάθε τύπο επιχείρησης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, παρέχοντας και υποστήριξη σε όλα τα νομικά θέματα της λειτουργίας μίας επιχείρησης, περιλαμβανομένων φορολογικών και εργασιακών θεμάτων. Ξεκινούμε και ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες. Συντάσσουμε κάθε είδους συμβάσεις και παρέχουμε συμβουλές σε υποθέσεις δικαίου συγχωνεύσεων, εξαγορών και πτωχεύσεων. Έχουμε χειριστεί με ιδιαίτερη επιτυχία υποθέσεις αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων. Ως νομικοί σύμβουλοι πολλών εταιρειών και επιχειρήσεων, χειριζόμαστε και επιλύουμε τα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία τους, εκπροσωπώντας αυτές, όποτε χρειαστεί, σε δικαστήρια και δημόσιες αρχές.