Φορολογικό δίκαιο
9. Δίκαιο καταναλωτή
2. Διοικητικό δίκαιο

Είμαστε εξειδικευμένοι και ασχολούμαστε με τον κατάλληλο νομικό χειρισμό φορολογικών θεμάτων, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των πελατών μας και όταν η περίπτωση το απαιτεί, επιβοηθούμαστε στο έργο μας από ομάδα καταρτισμένων και έμπειρων φορολογικών συμβούλων. Συγχρόνως, αναλαμβάνουμε και χειριζόμαστε υποθέσεις φορολογικών διαφορών ενώπιον των διοικητικών αρχών και Δικαστηρίων