Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία
6. Δικαστηριακή εκπροσώπηση υποθέσεων αστικού και ποινικού δικαίου
8. Δίκαιο ανταγωνισμού

Παρέχουμε υπηρεσίες σχετικά με την καταχώρηση, προστασία και χορήγηση αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης όλων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας σε κάθε διαφορά που προκύπτει από τα ανωτέρω ζητήματα ενώπιον των αρμοδίων αρχών και δικαστηρίων. Διαθέτουμε εμπειρία στην κατοχύρωση και διασφάλιση τέτοιου είδους δικαιωμάτων και σε ενωσιακό επίπεδο.