Αλέξης Πελέκης
Διονύσιος Πελέκης
Δημήτριος Πελέκης
Short bio:

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964, μέλος του Δ.Σ.Α. από το 1989, Παρ' Αρείω Πάγω από το 1999.

Σπουδές:

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Πανεπιστήμιο Παρισίων (Paris II) D.E.A στο Δημόσιο Δίκαιο
Πανεπιστήμιο Παρισίων (Paris II) D.E.A στο Φορολογικό Δίκαιο.

Γλώσσες:

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Τομείς Δραστηριότητας:

Διοικητικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Συμβάσεις, Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων, Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Επιχειρήσεων, Franchising, Πνευματική Ιδιοκτησία, Επενδύσεις, Μ & Α, Ιδιωτικοποιήσεις, Ακίνητα.