Απόστολος Βουλγαράκης
Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος
Αικατερίνη Πελέκη-Βουλγαράκη
Short bio:

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992, είναι μέλος του ΔΣΑ από το 2019

Σπουδές:

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Πειραιά
Νομική Σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής
Hellenic American Educational Foundation, Athens College – Κολλέγιο Αθηνών

Γλώσσες:

Ελληνικά, Αγγλικά

Τομείς Δραστηριότητας:

Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιριών, Φορολογικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Alternative
Dispute Resolutions (ADR), Διαμεσολάβηση.