Χαρά Κοσκινά
Ιωάννης Ρεκούμης
Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος
Short bio:

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1990, είναι μέλος του ΔΣΑ από το 2012

Σπουδές:

Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
MSc in Business for Lawyers - ALBA Graduate Business School

Γλώσσες:

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Τομείς Δραστηριότητας:

Εμπορικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο