Διονύσιος Πελέκης
Κατερίνα Πετρογιάννη
Αλέξης Πελέκης
Short bio:

Γεννήθηκε στη Ναύπακτο, Ελλάδα το 1937, μέλος του Δ.Σ.Α. από το 1962, Παρ' Αρείω Πάγω από το 1971.

Σπουδές:

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Γλώσσες:

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Τομείς Δραστηριότητας:

Διοικητικό και Δημόσιο Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Ιδιωτικοποιήσεις, Χωροταξικό Δίκαιο, Εκκλησιαστικό Δίκαιο