Ιωάννης Ρεκούμης
Νικόλαος Σκούλης
Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος
Short bio:

Γεννήθηκε στην Τρίπολη, Αρκαδίας το 1974, έγινε μέλος του Δ.Σ.Α. από το 1999.

Σπουδές:

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Νομική Σχολή Πανεπιστημίου του Essex (University of Essex) Aγγλία
LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (International Trade Law)

Γλώσσες:

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Τομείς Δραστηριότητας:

Δίκαιο Επιχειρήσεων, Αστικό Δίκαιο, Συμβάσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκιαιο, Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού.