Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος
Ιωάννης Ρεκούμης
Απόστολος Βουλγαράκης
Short bio:

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, το 1990 είναι μέλος ΔΣΑ από το 2012

Σπουδές:

Νομική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γλώσσες:

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Τομείς Δραστηριότητας:

Ποινικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο