Νικόλαος Σκούλης
Δημήτριος Πελέκης
Ιωάννης Ρεκούμης
Short bio:

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971, μέλος του Δ.Σ.Α. από το 1997.

Σπουδές:

Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Α.Π. Θεσσαλονίκης στο Συνταγματικό Δίκαιο.

Γλώσσες:

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Τομείς Δραστηριότητας:

Διοικητικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Συμβάσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Σήματα, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Χρηματιστηρίου, Ακίνητα