Αικατερίνη Πελέκη-Βουλγαράκη
Απόστολος Βουλγαράκης
Βενέτα - Ιωάννα Σεληνιωτάκη
Short bio:

Η Αικατερίνη Πελέκη - Βουλγαράκη είναι Συμβολαιογράφος από το 1997. Συνεργάζεται επί σειρά ετών με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING στο τομέα της σύνταξης συμβολαίων χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έχει μεγάλη εμπειρία στις συστάσεις εταιρειών, στις συγχωνεύσεις και αποσχίσεις κλάδων. Λειτουργεί ως Υπηρεσία μίας Στάσης (ΥΜΣ) για τη σύσταση εταιρειών κάθε νομικής μορφής. Ασχολείται με τις μεταβιβάσεις ακινήτων και με αλλοδαπούς είτε ως επενδυτές είτε ως πολίτες χωρών που θέλουν να αποκτήσουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα.
Τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί και με σύμφωνα συμβίωσης και με συναινετικές λύσεις γάμου (διαζύγια) ενώπιον συμβολαιογράφου.

Σπουδές:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Πτυχίο Νομικής

Γλώσσες:

Ελληνικά, Αγγλικά