Κατερίνα Πετρογιάννη
Βενέτα - Ιωάννα Σεληνιωτάκη
Διονύσιος Πελέκης
Short bio:

Εργάζεται ως συνεργάτης του δικηγορικού γραφείου στον τομέα της Γραμματείας από το 2007. Ασχολείται με το τηλεφωνικό κέντρο, την εξυπηρέτηση πελατών, την δακτυλογράφηση δικογράφων, την γενική αλληλογραφία και την αρχειοθέτηση. Επίσης ασχολείται με την διεκπεραίωση οικονομικών και τεχνικών θεμάτων (έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων νομικών υπηρεσιών-συναλλαγές με Τράπεζες) και γενικά φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου

Γλώσσες:

Ελληνικά, Αγγλικά