Δίκαιο ανταγωνισμού
7. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία
9. Δίκαιο καταναλωτή

Η ομάδα μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε οι συναπτόμενες συμβάσεις των εντολέων μας να συμβαδίζουν με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ελευθέρου και αθέμιτου ανταγωνισμού. Ερευνούμε και συμβουλεύουμε για κρίσιμα ζητήματα δικαίου του ανταγωνισμού, όπως η συγκέντρωση κεφαλαίων, τα μονοπώλια και η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, επιδιώκοντας την αρτιότερη δυνατή υπεράσπιση των θέσεων των εντολέων μας ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών.