Δικαστηριακή εκπροσώπηση υποθέσεων αστικού και ποινικού δικαίου
5. Εμπορικό δίκαιο
7. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Τα στελέχη μας αναλαμβάνουν και χειρίζονται υποθέσεις από όλο το φάσμα του αστικού δικαίου, εξασφαλίζοντας, μέσω της μέγιστης δυνατής προετοιμασίας και της έμφασης στη λεπτομέρεια, την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των υποθέσεων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Συγχρόνως, έχουμε σταθερή παρουσία στα ποινικά ακροατήρια και τις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές για την υπεράσπιση των εντολέων μας σε οικονομικά εγκλήματα, σε φορολογικά αδικήματα, σε αδικήματα που προκύπτουν από την εταιρική διαχείριση και ευθύνη, σε εγκλήματα κατά της περιουσίας και πλείστα άλλα.