Δημήτριος Πελέκης
Αλέξης Πελέκης
Νικόλαος Σκούλης
Short bio:

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969, μέλος του Δ.Σ.Α. από το 1995, Παρ' Αρείω Πάγω από το 2004.

Σπουδές:

Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθολικό Πανεπιστήμιο Λουβαίν, Βέλγιο, LS στο Ευρωπαϊκό και Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Μάαστριχτ, Ολλανδία, Master στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, (European University Institute) Φλωρεντία, Ιταλία, Certificate in EU Law, Κοινό Πρόγραμμα Πανεπιστημίων Columbia- Leyden-Amsterdam (Joint Program), Certificate in American Law.

Γλώσσες:

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Τομείς Δραστηριότητας:

Κοινοτικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιρειών, Συμβάσεις, Ενέργεια, Διοικητικό Δίκαιο, Πνευματική Ιδιοκτησία, Ακίνητα.